A.N.C.E."R.M." - Filiala Judeţeană Constanţa

"Aspecte din activitatea Societăţii ”Cultul Eroilor”
(1919 – 1948)

I. Chestiuni organizatorice

În anul 1919 ia fiinţă Societatea ”Mormintele eroilor căzuţi în război”, care şi-a desfăşurat activitatea în baza Decretului Lege nr. 4106 din 20 septembrie 1919. Opera ei este continuată, începînd cu anul 1927, de Societatea ”Cultul Eroilor”, care a acţionat în baza ”Legii asupra regimului mormintelor de război din România”, publicată în Monitorul Oficial din 02 iunie 1927.

Începînd cu anul 1940 societatea se reorganizează sub o nouă denumire ”Aşezămîntul naţional Regina Maria pentru cultul eroilor”. A funcţionat în baza Legii nr.2533/1940 publicată în Monitorul Oficial nr.176 din 01 august 1940.

În anul 1948, în baza Decretului nr.48 publicat în Monitorul Oficial nr.124/31 mai 1948, s-a desfiinţat acest ”aşezămînt”, întregul patrimoniu împreună cu obigaţiile respectivei societăţi trecînd la Ministerul Apărării Naţionale.

II.Extras din statutul societăţii:

1.Scopul societatii
A) Identificarea si ocrotirea mormintelor ostasilor cazuti in timpul si din cauza razboiului, situate pe teritoriul roman. Sint asimilate mormintelor de razboi:
a) Mormintele cercetasilor, surorilor de caritate si a oricaror persoane care au cazut indeplinind un serviciu comandat, la oricare din formatiunile armatei sau puse la dispozitia acesteia, cit si a acelora care au cazut, punindu-se in beneficiul patriei;
b) Mormintele invalizilor de razboi;
c) Mormintele tuturor romanilor de pretutindeni, care au cazut de-a lungul veacurilor pentru dezrobirea si inaltarea neamului;
d) Mormintele apartinind ostasilor supusi ai fortelor state beligerante-amice sau inamice– situate pe teritoriul roman, dar numai sub conditia reciprocitatii. Sint asimilate acestor morminte cele apartinind prizionierilor si internatilor civili de razboi, supusi ai altor state.
B) Identificarea si ocrotirea edificiilor sau a oricaror altfel de constructii sau lucrari, care se vor fi infaptuit si se vor infaptui pentru comemorarea celor cazuti sau a unor fapte in legatura cu glorificarea eroismului romanesc din toate timpurile;
C) Ingrijirea, infrumusetarea si pastrarea tuturor mormintelor de razboi situate pe teritoriul roman;
D) Executarea sau contributia la executarea de monumente, placi comemorative cit si orice lucrari artistice in tara si strainatate, menite a eterniza memoria celor cazuti pentru inaltarea si intregirea neamului;
E) Comemorarea ”Zilei Eroilor” se va face in fiecare an la ziua ”Inaltarii Domnului” (care era decretata ca sarbatoare nationala);
F) Construirea, in capitala a unui edificiu comemorativ al razboiului de intregire nationala, cuprinzind un cenotaf deasupra caruia va fi depusa ”Cartea de aur”, in care se va inscrie numele tuturor celor cazuti pentru tara;
G) Intocmirea si asezarea in fiecare comuna a unei ”Carti de Aur” in care se vor inscrie:
a) Numele ostasilor cazuti in campania din 1916 – 1919 care s-au nascut sau au locuit in acea comuna;
b) Numele tuturor cetatenilor care au cazut din cauza violentelor comise de inamic, ei fiind in exercitiul functiunii sau facindu-si datoria catre tara, ca simplii cetateni;
c) Numele tuturor ostasilor de nationalitate romana din teritoriile alipite, cazuti sub steag strein in interesul natiunii romane;
d) Numele ostasilor cazuti in lupte sau in urma ranilor capatate si morti pe tritoriul comunei respective.
Aceasta ”Carte de Aur” se va pastra la loc de onoare la primaria comunei, fiind la dispozitia locuitorilor.
H) Propagarea cultului eroismului romanesc, din toate timpurile si sub orice forma, in masele poporului prin publicatii, tablouri, insigne, conferinte, etc.;
I) Indrumarea, controlul si supravegherea infiintarii, functionarii si dizolvarii comitetelor de initiativa particulara, care isi propun realizarea de lucrari in legatura cu Cultul eroilor;
J) Intemeierea si organizarea de intreprinderi sau exploatari in nemijlocita legatura cu realizarea scopului societatii si cu stringerea de fonduri.

2.Fondurile se vor aduna din:
A. Subventii acordate anual de stat, judete si comune;
B. Subventii acordate ad-hoc de stat, judete si comune;
C. Donati, cotizatii, etc.

3.Membrii societatii:
a) Fondatori;
b) Donatori;
c) Activi;
d) De drept.

4.Organe de administratie si conducere
A. Fiecare Comitet are Adunarea Generala. Se intruneste odata pe an si poate lucra oricare ar fi numarul membrilor prezenti. Fiecare Comitet inferior este obligat sa trimita cel putin un delegat care sa ia parte la adunarea generala a comitetului imediat superor. Atributiile Adunarii Generale:
a) alege odata la 3 ani membrii comitetului;
b) descarca comitetul vechi de gestiunea sa;
c) discuta si aproba planul de lucru;
d) discuta si aproba bugetul;
e) alege comisia de control (cenzori).
B. Componenta Comitetelor
Comitetul Central
a) Membrii de drept:
- regina (presedinte de onoare);
- patriarhul tarii;
- minstrii: de razboi, interne, finante, culte, domenii, instructiei publice,
de lucrari publice, sanatatii, comunicatiilor;
- primarul capitalei;
- seful M.St.Mj.;
- secretarul general al Ministerului de razboi;
- comandantul corpului jandarmeriei;
- comandantul corpului de graniceri;
- comandantul Corpului II Armata;
- directorul general al C.F.R ;
- directorul genreral al asistentei sociale.
b) Membrii eligibili:
- cinci doamne sotii de generali morti in razboi sau in viata;
- un profesor universitar;
- un arhitect diplomat.
Comitetele Regionale
a) Membrii de drept:
- fata bisericeasca cea mai inalta din localitate;
- comandantul Corpului de armata;
- comandantul Comandamentului teritorial;
- seful statului major al Corpului de Armata;
- prefectul judetului de resedinta;
- primarul orasului de resedinta;
- inginerul sef al judetului de resedinta;
- comandantul unitatii de jandarmi.
b) Membrii eligibili:
- patru doamne sotii de ofteri morti in razboi sau in viata;
- un profesor din cea mai inalta treapta a invatamintului.
Comitetele Judetene
a) Membrii de drept:
- fata bisericeasca cea mai inalta;
- prefect;
- primar;
- comandantul garnizoanei;
- comandantul Cercului de recrutare;
- inginerul sef al judetului;
- inginerul sef al comunei;
- directorul Bancii Nationale – filiala locala;
- comandantul Companiei de jandarmi.
b) Membrii eligibili:
- trei doamne , sotii de ofiteri morti in razboi sau in viata;
- un profesor din cea mai inalta treapta a invatamintului.
Comitetul Orasenesc
a) Membrii de drept:
- cea mai inalta fata bisericeasca;
- comandantul garnizoanei;
- primarul orasului;
- inginerul sef al orasului;
- politistul orasului.
b) Membrii eligibili:
- trei doamne dintre notabilitatile orasului;
- un profesor.
Comitetul Comunal
Membrii de drept:
- toti preotii din comuna;
- toti invatatorii din comuna;
- primarul;
- notarul;
- perceptorul sau agentul fiscal;
- seful sectiei sau postului de jandarmi.
Presedintele activ al Comitetului Central cit si al intregii societati este Patriarhul tarii.
Presedintele Comitetului regional este de drept si in ordinea urmatoare:
- mitropolitul;
- comandantul Corpului de Armata;
Presedintele Comitetului judetean:
- comandantul Corpului teritorial;
- episcopul;
- comandantul Diviziei;
- prefectul.
Presedintele Comitetului, in comunele urbane neresedinta de judet, este primarul sau loctiitorul sau.
Presedintele Comitetului, in comunele rurale:
- administratorul de plasa;
- preotul militar;
- invatatorul;
- preotul cel mai inalt in fond.
Toate comitetele vor desemna un casier si un secretar. Statutul prevede ca pe linga fiecare Comitet judetean si regional sa functioneze in permanenta un comitet executiv ca organ de executie.

III.Actiuni si realizari ale Comitetului judetean Constanta (1919 – 1938)

- identificarea mormintelor de eroi de pe intreg teritoriul Dobrogei; in 1921 erau identificate deja aproape 5000 deastfel de morminte;
- realizarea a doua mari cimitire pentru centralizarea osemintelor din Dobrogea: unul in comuna ”Mircea Voda” si unul la ”Silistra”;
- reinhumarea eroilor inmormintati in diferite parti ale Dobrogei in cimitirele amintite si in Cimitirul eroilor din Constanta , in anul 1928, Cimitirul de onoare ”Mircea cel Batrin” cuprindea 7000 morminte de eroi;
- aducerea , cu tot ceremonialul, a noua soldati romani din cimitirul ortodox SILIS – Constantinopol si reinhumarea lor in Cimitirul din Constanta;
- organizarea ceremonialului privind aniversarea semicentenarului revenirii Dobrogei la patria mama (anul 1928);
- organizarea solemnitatii dezvelirii si inaugurarii criptei monument de la Medgidia, a soldatilor din Divizia Sirba, cazuti in luptele pentru apararea Dobrogei;
- deshumarea eroilor francezi din Cimitirul Dobrogei si expedierea acestora in Franta;
- inventariere in vedere intretinerii, a monumentelor ridicate pe teritorriul judetului in amintirea eroilor din razboaiele din 1877 si 1916-1919.

IV.Sugestii

- nevoia unei Legi privind regimul mormintelor de razboi si al monumentelor, fara de care ”Societatea” nu poate trece la actiuni concrete;
- realizarea structurilor Societatii pina la ultimul catun din judet;
- identificarea si inventarierea tuturor mormintelor din cel de al 2-lea razboi mondial si aducerea celor razlete in Cimitire de onoare;
- inventarierea monumentelor din judet;
- masuri pentru intretinerea mormintelor de eroi si a monumentelor (responsabiilitati concrete);
- de vazut care este starea Cimitirelor eroilor romani de la Silistra;
- de vazut ce s-a facut cu mortii Diviziei 9 Infanterie, pe pe traseul urmat de aceasta in anii 1944-1945;
- de vazut soarta mormintelor celor cazuti pe frontul de est (este vorba de fii Dobrogei);
- o ”Carte de Aur” ar trebui sa aiba fiecare unitate militara cu traditii mai vechi;
- care este soarta mormintelor marinarilor, 1941-1945?
- C.A.Horia Macelariu care a salvat Constanta si flota merita un monument avem un autentic erou din rindul cadrelor didactice ale scolii: locotenent comandor Filip Nicolae, o placa comemorativa, un bust in incinta scolii.Text cules de Locotenent-colonel (rz.) Tudorel Călin