A.N.C.E."R.M." - Filiala Judeţeană Constanţa

COMISIUNI

COMISIUNEA ISTORICĂ A ROMÂNIEI - comisie științifică înființată în 1910 de către Spiru Haret, cu scopul de a publica izvoarele istoriei naționale. A funcționat până în 1938; a editat „Buletinul Comisiunii Istorice a României”.

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE - comisie înființată în 1892 cu menirea de a inventaria, studia, păstra și restaura monumentele istorice.
Din 1908 a editat un buletin, în care erau publicate studii și articole despre monumentele istorice ale trecutului (elaborate de N. Iorga, D. Onciul, V. Pârvan, T. Maiorescu, Gr. Tocilescu, Gr. Cerchez ș.a.). Sarcinile ei sînt preluate astăzi de Comisia Națională a Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor istorice, de pe lîngă Ministerul Culturii.Text cules de Comandor de aviație (rtr.) Oțelea Pavel