Cinstirea eroilor neamului

Text: Cdor. av. (rtr.) Oţelea Pavel

Activități dedicate Zilei Naționale a României au început în municipiul și județul Constanța ceva mai înainte de data de 1 Decembrie. Filiala „Cultul Eroilor” - Constanța a fost onorată de invitațiile trimise pentru a participa, prin reprezentați, la diferite astfel de activități.

Fiind una dintre cele mai mărețe realzări din istoria poporului român și manifestările cultural-artistice au fost pe măsură, deosebite. Voi relata, prin citare, și câteva momente din vremurile de atunci și de acum.

La 1 decembrie 1918 Vasile Goldiş citeşte rezoluţia Unirii: „Adunarea națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 18 noiembrie/1 decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România. Adunarea proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al națiunii române la întreg Banatul, cuprins între Mureș, Tisa și Dunăre.”

Legea unirii a fost ratificată prin Decretul-Lege No. 3631 din 11 decembrie de către regele Ferdinand, fiind votată de Adunarea Deputaţilor în şedinta din 29 decembrie 1919, în unanimitate.

Să vedem și evoluția zilei naționale. Ziua Naţională a României este sărbătorită, începând cu anul 1990, la data de 1 decembrie. Însă, între 1866 şi 1947, acest eveniment a fost celebrat la data de 10 mai, Ziua Regalității, apoi, între 1948 şi 1989, era celebrată pe data de 23 August: Revoluţia de Eliberare Socială şi Naţională, Antifascistă şi Antiimperialistă.

Legea nr. 10 din 31 iulie 1990, stipulează că Ziua Naţională a României va fi celebrată la data de 1 decembrie.

Cinstirea eroilor neamului

Ziua de luni, 1 decembrie 2014, a găsit mulți membri ai Filialei noastre, „Cultul Eroilor”, răspândiți în mai multe locuri din județ pentru sărbătorirea Marii Uniri. Eu, împreună cu un mic grup de membri, am participat în calitate de prim-vicepreședinte al acesteia la ceremonialul militar și religios desfășurat în incinta Cimitirului Eroilor din Primul Război Mondial situat în Cimitirul Central Constanța.

A fost o activitate simplă. Aproape totul s-a centrat pe slujba religioasă prin care s-au pomenit eroii țării oficiată de Înalt Preasfinția Sa Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului.

Cinstirea eroilor neamului

După această slujbă, cu gânduri de pioșenie față de jertfele poporului român pentru a-și realiza un ideal măreț, Unirea, am depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial.

Au mai depus coroane de flori oficialități județene și municipale, instituții guvernamentale, asociații neguvernamentale, un grup de militari americani și partide politice.

Vezi foto: Oţelea Pavel

Vezi album foto: Oţelea Pavel chiar și pe telefon