Filiala Judeţeană Constanţa

FERDINAND I

I.D.No.4.106 din 12 Septembrie 1919
FERDINAND I

Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională Rege al României. La toţi de faţă şi viitori, sănătate.

Asupra raportului ministrului Nostru secretar de Stat la departamentul de război sub No.4.899 din 12 Septemvrie 1919,
Am decretat şi decretăm:

Art. I – Se aprobă de Noi, sub rezerva ratificării ulterioare a Corpurilor legiuitoare, recunoaşterea calităţii de persoană morală a societăţii "Mormintele eroilor căzuţi în război", cu sediul în Bucureşti , având de scop îngrijirea mormintelor eroilor căzuţi în război.

Art. II – Modul de funcţionare şi administrare al acestei societăţi va fi cel stabilit prin statutele societăţii, alăturate la acest decret lege.

Modificările ulteroare ale statutelor, votate şi aprobate de adunarea generală, vor avea tărie legală în urma aprobăriilor prin decret regal, bazat pe raportul ministrului de război şi pe avizul Consiliului de ministrii.

Toate acele modificări aprobate se vor publica prin Monitorul Oficial, odată cu decretul de aprobare.

Art. III – Din partea Statului se acordă acestei societăţi următoarele înlesniri:

- 1. Scutirea de orice taxă de timbru şi înregistrare, ce ar trebui plătite conform legii timbrului.

- 2. Scutirea de taxele poştale interne pentru corespondenţă, gropuri, scrisori de valoare şi orice alte mesagerii ale societăţii.

- 3. Scutirea de plată pentru transport pe căile ferate ale Statului Român pentru persoanele însărcinate cu inspectarea cimitirelor şi a comitetelor filialelor.

Aceste persoane vor indica ministerului de lucrări publice şi direcţiunii generale a căilor ferate de către consiliul central al societăţii, iar gratuitatea se va acorda pe liniile ferate din circumscripţia sau regiunea desemnată pentru inspecţiune .

De asemenea vor fi scutite de orice taxe transporturile de materiale pe căile ferate sau pe căile de navigaţiune ale Statului, cari ar fi expediate de această societate sau pentru ea.

Art. IV – şi cel din urmă – Miniştrii Noştrii secretari de Stat la departamentele războiului, interne şi lucrări publice sunt însărcinaţi cu aducerea la îndeplinire a decretului de faţă.

Dat în Bucureşti, la 12 Septemvrie 1919.

FERDINAND I

Text cules de Locotenent-colonel (rz.) Tudorel Călin