A.N.C.E."R.M." - Filiala Judeţeană Constanţa

DECRET 48


PENTRU DESFIINTAREA ASEZAMINTULUI NATIONAL "REGINA MARIA" PENTRU CULTUL EROILOR



I.C.Parhon

Art.I – Asezamintul National Regina Maria pentru Cultul Eroilor, creat prin legea asupra regimului mormintelor si operelor comemorative de razboi din 01 August 1940, se desfiinteaza pe data pubicarii prezentului decret.

Art.II – Intregul patrimoniu al asezamintului trece asupra Ministerului Apararii Nationale.
De asemeni, trec asupra Ministerului Apararii Nationale toate obligatiunile referitoare la pastrarea si intretinerea operelor comemorative de razboi existente, in care scop se va intocmi un regulament.

Art.III – Personalul caruia i s-au facut retineri pentru Casa Generala de Pensiuni se incadreaza la Ministerul Apararii Nationale, in gradele respective. Personalul detasat de la alte servicii ale Statului, se reintoarce la serviciile din care a fost detasat. Angajatilor cu contract, precum si personalului inferior de serviciu li se va aplica dispozitiunile referitoare la contractele de munca.

Art.IV – Dispozitiunile articolelor 19-68 inclusiv si 72-79 inclusiv din legea asupra regimului mormintelor si operelor comemorative de razboi din 1 August 1940, se abroga.

Art.V – Denumirea Asezamintului National "Regina Maria pentru Cultul Eroilor" din cuprinsul articolelor ramase in vigoare din legea asupra regimului mormintelor si operelor comemorative de razboi din 1 August 1940, se inlocuieste cu „Ministerului Apararii Nationale”, iar cuvintele „sire, rege” din art. 12 se suprima.

Dat in Bucuresti la 29 Mai 1948 Nr. 1009

I.C. Parhon


Martin Florea Ionescu

Ministrul Apararii Nationale
Emil Bodnaras



Text cules de Locotenent-colonel (rz.) Tudorel Călin