Contribuţii la lămurirea unei obsesii locale

Despre Monumentul VICTORIE
dezvelit la Constanţa vineri 25 octombrie 1968

Text: Lt. col (rz.) Călin Tudorel

În anumite cercuri mai mult sau mai puţin legate de vremelnicele stăpâniri se vehiculau divese păreri legate de acest monument. Asfel, unii dintre tomitani considerându-l drept anacronic şi sfidător la adresa timpurilor pe care le trăim au propus şi chiar au realizat o hotărâre a Consiliului Local Constanţa prin care se dispunea demolarea acestuia.

Monumentul VICTORIE din Constanţa

Hotărâre care nu stabilea şi algoritmul efectuării acestei activităţi. Astfel că până astăzi monumentul este încă la locul lui, însă oricând administraţia urbei îl poate demola pe bază legală. Oricând oameni făr‘de minte pot cere socoteală primarului despre neîndeplinirea buclucaşei hotărârii.

Din studiul unor izvoare accesibile, publice, rezultă succesiv în timp următoarele:
1. - Revista Contemporanul ( săptămînal politic-social-cultural editat de Comitetul de stat pentru cultură şi artă ): nr. 5 (591) din data de vineri 07.02.1958 şi nr. 6 ( 592 ) din vineri 14.02.1958 , pagina 6; Ion Frunzetti publică un articol în două numere succesive « Sculptura şi anti-sculptura « cauzat de Expoziţia interregională Bucureşti, aici face o trecere în revistă a exponatelor, la capitolul Compoziţii arată ... » Dintre proiecte Victoria lui Boris Caragea, încă fragment ( doar un cap cu cozile şi broboada în vînt ), se vădeşte început sub cei mai buni auguri... »;
2. - Revista Contemporanul: nr. 18 ( 604 ) din data de vineri 09.05.1958, pagina 1; Apare o fotografie asemănătoare cu femeia din viitoarea operă de la Constanţa care are drept explicaţie: Boris Caragea Monumentul eliberării (detaliu din proiect ) ATÂT, fără socialism sau altceva;
3. - Revista Contemporanul: nr. 19 (917) din data de vineri 08.05.1964, pagina 1: are o fotografie cu o statuie de Boris Caragea ( înainte de monumentul de la Constanţa) cu o femeie foarte asemănătoare cu cea care va aparea pe monument şi se numeşte Victorie;
4. - Revista Contemporanu: nr. 4 ( 1263 ) din data de vineri 22.01.1971, pagina 7, arată că în perioada 1966 – 1970 s-a realizat ca artă monumentală pe teritoriul ţării „...Creaţia monumentală se referă la importante monumente din istoria naţională ... Victoria ( Constanţa ) de B. Caragea ...”;
5. - Revista Contemporanul: nr. 29 (1288) din data de vineri 16.07.1971, pagina 5 ; Are o poză cu monumentul Victorie de Boris Caragea;
6. - Revista Ex Ponto (revistă editată de Institutul pedagocic de 3 ani Constanţa): nr. 1 din februarie 1969, pagina 1; Are o fotografie a monumentului care se numeşte: Monumentul Victoriei de Boris Caragea;
7. - Revista Tomis (revistă editată de Comitetul de cultură şi artă al judeţului Constanţa): nr. 12 din 1968 , pagina 2; Are o fotografie cu Monumentul Victoriei de Boris Caragea;
8. - Revista Tomis: nr. 8 din 1969, pagina 1; Are o fotografie cu Monumentul Victoriei de Boris Caragea;
9. – Ziarul Dobrogea Nouă din data de sâmbătă 26.10.1968, pagina 1; Are articolul: «Dezvelirea, la Constanţa, a monumentului Victoriei» semnat de I. Cîmpineanu: - s-a dezvelit vineri 25 octombrie 1968; Vorbitorii au spus, astfel, citez pe: Ion Popa – vicepreşedinte al Consiliului popular municipal - « Simbolizînd glorioasele tradiţii de luptă ale poporului nostru, idealurile de libertate pentru care a dat atîtea jertfe nemuritoare, monumentul pe care îl dezvelim astăzi sugerează, în acelaşi timp, hotărîrea poporului român de edificare a socialismului în patria noastră, de a apăra independenţa şi suveranitatea sa naţională » şi pe Ion Moraru – vicepreşdinte al Comitetului de stat pentru cultură şi artă - « Monumentul Victoriei, este realizat de binecunoscutul artist Boris Caragea. Monumentul acesta este închinat eroilor patriei, celor care şi-au jertfit viaţa pentru eliberarea ţării, aşa cum au făcut-o şi înaintaşii lor de-a lungul istoriei multiseculare a poporului român. Este monumentul victoriei depline a insurecţiei naţionale antifasciste, victorie cucerită prin apriga luptă care a făcut posibilă alăturarea ţării noastre, cu întregul ei potenţial militar şi economic, la coaliţia antihitleristă. Monumentul pe care îl dezvelim astăzi este, în acelaş timp, al victoriei socialismului, visul de aur al întregii omeniri, vis pe care noi, datorită luptei şi muncii fără preget a poporului condus de partid, îl trăim aevea »;
10. – Ziarul Dobrogea Nouă din data de sâmbătă 10.05.1969; În articolul « Cu prilejul zilei de 9 mai Depuneri de coroane », se arată că «...ieri vineri 9 mai cu prilejul Zilei Independenţei de Stat a României, a Victoriei asupra fascismului şi a Zilei Eroilor la Monumentul Victoriei a avut loc ..... » ;
11. – Ziarul România Liberă din data de sâmbătă 22.02.2003 pagina 4; Articol semnat de Alexandru Mihalcea « Avatarurile unui monument » prezintă păreri împăţite, pro şi contra asupra monumentului ale unor oameni cunoscători în domeniu: - Gheorghe Firică: pictor, preşedintele filialei locale a U.A.P.; - Mircea Enache: sculptor; - Gheorghe Fărcăşiu: critic şi istoric de artă; - Alice Dinculescu: directoare filială U.A.P.; - Constantin Georgescu: pictor. Nici unul dintre aceştia nu face referire expresă la numele contestatului monument, ci numai la calităţile strict artistice ale acestuia, lăsând la aprecierea autorităţilor şi locuitorilor urbei oportunitate păstrării acestuia pe actualul amplasament, strămutarea sau demolarea sa;
12. - Revista Memoria nr.2-3 / 2004 pagina 209; Articol semnat de Mirel Marin Stănescu « Ziua naţională a României şi simbolurile ei »; Autorul face referire la monumentul în cauză pe care-l numeşte VICTORIA SOCIALISMULUI. Autorul se pronuţă vehement şi critic la adresa celor care acceptă păstrarea monumentului, solicitând demolarea sa. Însă autorul nu precizează în concret modalităţile de îndepărtare a monumentului; Referinţe despre Mirel Marin Stănescu : - născut la Constanţa la 08.09.1940; - liceul teoretic Mihai Eminescu ; - şcoala medie tehnică de metrologie din Constanţa; - a lucrat ca tehnician la I.M.N. Constanţa în perioada 1960-1990; - în 1957, condamnat 3 ani închisoare corecţională pentru « ostilitate faţă de regimul de democraţie populară »; - locuieşte în Constanţa.

Bibliografia consemnărilor :
  1. - Revista Contemporanul: nr.5(591) din data de vineri 07.02.1958 şi nr.6(592) din date de vineri 14.02.1958;
  2. - Revista Contemporanul: nr.18(604 ) din data de vineri 09.05.1958;
  3. - Revista Contemporanul: nr.00(000) din data de vineri 10.05.1963 lipsă la bibliotecă;
  4. - Revista Contemporanul: nr.19(917) din data de vineri 08.05.1964;
  5. - Revista Contemporanul: nr.4(1263) din data de vineri 22.01.1971;
  6. - Revista Contemporanul: nr.29(1288) din data de vineri 16.07.1971;
  7. - Revista Ex Ponto: nr.1 din februarie 1969;
  8. - Revista Tomis: nr.12 din 1968;
  9. - Revista Tomis: nr.8 din 1969;
10. – Ziarul Dobrogea Nouă din data de sîmbătă 26.10.1968;
11. – Ziarul Dobrogea Nouă din data de sîmbătă 10.05.1969;
12. – Catalogul «Artă monumentală» Constanţa 1973;
13. – Ziarul România Liberă din data de sâmbătă 22.02.2003;
14. – Revista Memoria nr.2-3 din 2004.

Concluzii

Nu îmi permit să formulez judecăţi de valoare asupra celor prezentate mai sus.

Menţionez doar că singurul care s-a exprimat public şi în scris asupra anulării Hotărârii Consiliului Local, asupra încetării de a se asocia numelui Monumentului Victoriei şi cuvântul SOCIALISMULUI a fost şi este domnul amiral (rz.) MARCEL DRAGU actualul Preşdinte al Filialei constănţene a Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor”.

Domnilor camarazi, sigur, se poate considera un fleac neesenţial demersul meu pentru a lua atitudine împotriva unei decizii pripite a foştilor aleşi ai obştei, decizie care probabil are puţine şanşe de punere în practică; Î N S Ă!? ( un investitor isteţ poate cumpăra monumentul în vedrea demolării – numai materialul din care este confecţionat depăşeşte cu mult costurile operaţiunilor de demolare). Ce părere aveţi, «ne băgăm», cu pensiile noastre, cumulate a câtorva dintre noi îl putem cumpăra - calculul efectuat de colegi de meserie arată un frumos profit. Profit din care ne-am putea permite să spnsorizăm oarece activităţi colegiale.

Ziditorul a tot ceea ce există pe PĂMÂNT cu un cuvânt (de fapt au fost trei) a făcut lumină, restul a fost uşor. Comentarii şi propuneri: Dumneavoastră decideţi, cât mai este timp!

Vezi foto: Oțelea Pavel