A.N.C.E."R.M." - Filiala Judeţeană Constanţa

M O N I T O R    O F I C I A LFerdinand I

Prin gratia lui Dumnezeu si vointa nationala, Rege al Romaniei

La toti de fata si viitori, sanatate

Adunarile legiuitoare au votat si adoptat, iar Noi sanctionam ce urmeazaL E G E
asupra
Regimului mormintelor de
razboi din Romania
CAPITOLUL I
DISPOZITIUNI GENERALE

Art.1 – Mormintele ostasilor – fara nici o deosebire de religie sau origine etnica – cazuti pe timpul si din cauza razboiului, situate pe teritoriu roman, sunt puse sub ocrotirea legii de fata.

Art.2 – Sunt asimilate mormintelor de razboi:
a) Mormintele cercetasilor, surorilor de caritate si a oricaror persoane care au cazut indeplinid un serviciu comandat , la oricare din formatiunile armatei sau puse la dispozitia acesteia, cat si a acelora cari au cazut punandu-se benevol in serviciul patriei;
b) Mormintele invalizilor de razboi;
c) Mormintele tuturor romanilor de pretutindeni, care au cazut de-a lungul veacurilor pentru dezrobirea si inaltarea Neamului.

Art.3 - Mormintele apartinind ostasilor supusi ai fostelor State Beligerante - amice si inamice – situate pe teritoriul roman, se vor bucura de de acelas regim ca si mormintele nationale, sub conditiunea reciprocitatii.
Sunt asimilate acestora mormintele prizionierilor si internatilor civili de razboi, supusi ai acestor State.

Art.4 – Toate mormintele de razboi – nationale si straine – au a fi considerate ca monumente publice, fie ca se gasesc izolate sau sunt grupate in cimitire.
Tot astfel se vor considera edificiile sau oricare altfel de constructii sau lucrari cari se vor fi infaptuit pentru comemorarea celor cazuti sau a unor fapte in legatura cu glorificarea eroismului romanesc din toate timpurile.
Nu intra in categoria mormintelor de razboi cei aflati in cavourile de familie.


CAPITOLUL II
INGRIJIREA, INFRUMUSETAREA SI PASTRAREA
MORMINTELOR DE RAZBOI

Art.5 Toate mormintele de razboi situate pe teritoriu roman vor fi ingrijte, infrumusetate si pastrate cu toata pietatea demna de jertfa celor cazuti.
Pentru o mai buna si lesnicioasa ingrijire si pastrare mormintele vor fi grupate in cimitire de onoare, osuarii, mausolee, cripte etc.

Art.6 – Opera de ingrjire, infrumusetare si pastrare a mormintelor de razboi are caracter perpetuu.

Art.7 – Nimeni sub nici o forma, nu va putea stramuta mormintele de razboi, fara autorizatia societatii ”Cultul Eroilor”, sub sanctiunile prevazute la Cap.VI.


CAPITOLUL III
COMEMORAREA EROILOR CAZUTI

Art.8 - Comemorarea eroilor cazuti in razboi se va face in fiecare an la ziua ”Inaltarii Domnului” care este decretata ca sarbatoare nationala.
Aceasta zi va fi sarbatorita atat in tot cuprinsul tarii cat si in strainatate de autoritatile orasenesti, in mod cu totul demn prin organizari de Te-deumuri, procesiunisi serbari cu inalt caracter national, la cari vor participa toate institutiunile de Stat si particulare, fara deosebire de religie sau origine etnica.
Festivitatile din tara se vor desfasura potrivit unui program aprobat de Consiliul de Ministri, dupa propunerea unei comisiuni formata din reprezentanti ai Ministerului de Razboi, Interne, Instructiune Publica, Culte si Arte, ai comandantului corpului de jandarmi si societatii ”Cultul Eroilor ”.
Pentru intocmirea programului serbarii ”Zilei Eroilor” in Capitala, comisiunea se va completa cu prefectul politiei Capitalei.

Art.9 – Deasemenea, pentru cinstirea celor cazuti si comemoraea glorioaselor acte de eroism national, se vor construi monumente si placi comemorative in toate localitatile din tara, stimulindu-se in special in acest scop initiativa particulara.

Art.10 – Astfel pentru cinstirea memoriei eroilor cazuti se va construi in Capitala tarii un edificiu comemorativ al razboiului de intregire nationala, cuprinzind uncenotaf, deasupra caruia va fi depusa ”Cartea de Aur” in care se va inscrie numele tuturor celor cazuti pentru Neam si Rege din intreaga tara.

Art.11 – Asemeni fiecare comuna va intocmi o ”Carte de Aur” in care se vor inscrie:
a) Numele ostasilor cazuti in campania 1916-1919 cari s’au nascut sau au locuit in acea comuna;
b) Numele tuturor cetatenilor cari au cazut din cauza violentelor comis de inamic, ei fiind in exercitiul functiunilor lor sau facandu-si datoria de cetateni catre tara;
c) Numele tuturor ostasilor de nationalitate romana, din teritoriile alipite, cazuti sub steag strain in interesul Natiunii;
d) Numele ostasilor cazuti in lupte sau in urma ranilor capatate si morti pe teritoriul comunei respective, dupa acte intocmite de Marele Stat-Major.
Aceasta ”Carte de Aur” se va pastra la loc de onoare la primaria comunei si va fi la dispozitia locuitorilor.
Norma de pastrare si formatul se fixeaza de de societatea ”Cultul Eroilor”.

Art.12 – Pentru romanii cazuti in strainatate ”Carte de Aur” va fi depusa la Legatiunea Romana.


CAPITOLUL IV
EXPROPIEREA TERENURILOR NECESARE
MORMINTELOR DE RAZBOI
PRECUM SI LUCRARILE COMEMORATIVE

Art.13 – Pe temeiul Art.17 din Constitutie, se declara expropiate pentru interes obstesc, la dispozitia Ministerului de Razboi toate terenurile pe cari se gasesc morminte de razboi- nationale sau straine-, fie in mod izolat, fie grupate in cimitire, cat si orice semne comemorative ( monumente, cripte, troite, cruci etc. ), in legatura cu razboiul, fara deosebire de nationalitatea careia ii sunt inchinate.
Acele de pe campurile istorice de la Marasesti si Marasti vor ramane la dispozitia societatilor respective, pana la terminarea lucrarilor prevazute in statutele lor, sau pana la incetarea activitatii lor, cand ele vor fi predate Ministerului de Razboi.

Art.14 - Se declara asemenea expropriate, si in conditiunile articolului precedent, toate terenurile ce se vor mai gasi trebuincioase pentru:
a) Creearea de cimpuri istorice, cimitire de onoare sau extinderea celor in fiinta, constructii de osuarii, mausolee, capele cu cripte pentru eroi etc.;
b) Lucrarile comemorative enumerate la Cap.II al legii de fata.

Art.15 – Suprafetele terenurilor expropriate se vor calcula astfel:
a) Pentru cimitire de onoare se vor socoti cate 4 mp. de fiecare mormant, deosebit pana la intreitul acestei suprafete teren necesar ifrumusetarii;
b) Pentru osuarii, mausolee, capele, biserci cu cripte si lucrari comemorative, suprafetele se vor determina in raport cu scopul lucrarii si trebuintele tehnice si etnice.
In toate cazurile de mai sus se vor mai socoti si expropria si terenurile trebuicioase pentru drumurile de acces la caile de comunicatie publica.

Art.16 – Terenurile expuse exproprierii din baza legii de fata se vor alege si insemna la fata pamantului de comisiunile instituite in acest scop, potrivit celor prescrise la articolul urmator, la cererea si dupa propunerile societatii: ”Cultul Eroilor” comitetul central.

Art.17 – Pentru efectuarea operatiunilor de expropriere se instituie in fiecare judet o comisiune compusa din:
a) Prefectul judetului sau un reprezentant al sau;
b) Un delegat al Ministerului de Razboi;
c) Un delegat al Ministerului de Domenii;
d) Un delegat al Societatii ”Cultul Eroilor”, comitetul central;
e) Iginerul judetului. Pentru comunele urbane Comisiunea se va completa cu primarul. Comisiunile vor lucra sub presedentia prefectului, iar in lipsa acestuia sub aceea a delegatului Ministerului de Razboi.
Lucrarile si deciziunile luate se vor consemna intr’ un proces verbal.
Hotararile se iau cu majoritate de voturi in caz de paritate votul presedintelui decide.

Art.18 – Comisia de expropriere se va intruni, convocata fiind de catre comitetul central al societatii ”Cultul Eroilor ”, ori de cate ori trebuinta o va cere.
Proprietarul terenului supus exproprierii va fi deasemenea invitat prin mijlocirea portareilor, notificandu-i-se data, ora si locul intrunirii comisiunii, precum si suprafata ce se propune a fi expropriata, pentru a-si face apararile sale.
Aceasta notificare se va face de catre societatea ”Cultul Eroilor”, Comitetul central.

Art.19 – In ziua intrunirii comisiunii delegatul societatii ”Cultul Eroilor ” va infatisa in mod amanuntit lucrarile pentru cari se cere exproprierea, dupa care se va asculta proprietarul terenului in sustinerile sale, de va fi de fata.
In caz de nevoie se va putea acorda o singura amanare care nu va fi mai mare de 15 zile.
Odata dezbaterile inchise, comisiunea va proceda la determinarea suprafetei si alegerea terenului.
Deciziunile comisiunii sunt definitive si executorii , ele nefiind susceptibile la nici o alta cale de atac decat aceea a recursului la Inalta Curte de Casatie si justitie pentru violare de lege, intermen de 30 zile dela data comunicarii procesului verbal de exproprie.

Art.20 – Procesele verbale ramase definitive vor fi transcrise in registrul de mutatiuni, de proprietati al tribunalului judetului respectiv si in cartile funciare acolo unde exista.
De la data transcrierii, terenurile expropriate trec in proprietatea Ministerului de Razboi.

Art.21 – Preluarea terenurilor rurale expropriate se va face in prima instanta de comisiunea de expropriere instituita prin Art.17.
Fixarea pretului se va face in aceleasi conditiuni ca si pentru terenurile expropriate pe temeiul legilor pentru reforma agrara.
Hotaririle comisiunilor in ceea ce priveste preturile sunt susceptibili de apel inaintea Curtii de apel respective, in termen de 15 zile dela data comunicarii procesului verbal prin care se fixeaza pretul.
Hotaririle Curtii de apel pot fi atacate cu recurs la Inalta Curte de casatii in termen de o luna dela data comunicarii.

Art.22 – In ceea ce priveste preturile terenurilor urbane expropriate pe temeiul legii de fata, aceasta se va face potrivit legii pentru exproprierea bunurilor urbane.

Art.23 – Plata terenurilor expropriate se va face in numerar de catre Ministerul de Razboi imediat si pe temeiul deciziilor de expropriere si pretuire ramase definitive, la cererea partii interesate, cu scutire de plate de timbru si inregistrare.
Statul, judetele, comunele sunt obligate sa cedeze terenurile lor in mod gratuit.


CAPITOLUL V
ORGANE DE APLICARE SI EXECUTARE

Art.24 – Aducerea la indeplinire a tuturor lucrarilor prevazute prin legea de fata cade in sarcina societatii ”Mormintele Eroilor”, acazuti in razboi, care se va numi pe viitor societatea ”Cultul Eroilor ” mentionandu-i-se calitatea de persoana juridica, acordata prin decretul-lege No.4.106 din 1919.
Scopul, organizarea, functionarea si administrarea societatii raman cele prevazute in statutele societatii intarite legal prin decretul-lege No.4.106 din 1919, cu modificarile aduse ulterior prin inaltele decrete No.5833/923 si No.2.691din 1925 si legea de fata.
Prin derogare de la legea persoanelor juridice din 6 februarie 1924, modificarile ulterioare ale statutelor votate si adoptate de Adunarea generala a comitetului central al societatii vor avea tarie legala in urma aprobarii lor prin decret regal, intemeiat pe raportul ministrului de razboi si pe avizul conform al Consiliului de Ministrii.
Toate aceste modificari se vor publica in Monitorul Oficial odata cu decretul de aprobare.

Art.25 Pentru a se asigura aducerea la indeplinire a tuturor lucrarilor prin legea de fata, se acorda societatii ”Cultul Eroilor” din partea statului urmatoarele subventii si inlesniri:
a) O subventie anuala de 6 milioane lei, cuantum la care se fixeaza dreptul de participatie al societatii asupra incasarilor ce i se cuvin din timbrul de asistenra sociala;
b) O cota de 2 % din totalul incasarilor asupra impozitelor pe spectacole, proportie la care se fixeaza partea cuvenita si acordata societatii prin Art.9 alin.3 al legii asupra impozitelor pe spectacole din 28 Martie 1926.
Cota atribuita Ministerului Artelor prin acelas articol de mai sus se fixeaza astfel in mod definitiv la 33 % din totalul incasarilor impozitului pe spectacole.
Sumele atribuite pe baza cotelor de mai sus se vor ordonanta de Ministerul de Finante direct pe numele societatii ”Cultul Eroilor”, comitetul central, dela art. bugetare respective, lunar si in proportia incasarilor realizate.
Lichidarea definitiva se va face la inchiderea exercitiului financiar.
Scutirea de orice taxa de timbru si impozit proportional ce ar trebui platite potrivit legii timbrului pentru petitiile, actiunile, actele de procedura judiciara, conventiunile de tot felul, donatiunile, legatele si orice alte liberalitati cari ar fi facute de societate sau pentru ea.
Scutirea de plata oricaror impozite sau taxe catre Stat, judete si comune.

Art.26 - Societatea”Cultul Eroilor ” va aduce la indeplinire lucrarile ce-i sunt incredintate prin legea de fata sub auspiciile si cu sprijinul Ministerului de Razboi.
Personalul militar pe care Ministerul de Razboi il pune la dispozitia societatii se va stabili anual prin legea bugetara, acest personal avand a fi considerat ca detasat in conditiunile Art.60 din legea inaintarilor in armata.
In timp de campanii Societatea va trece la dispozitia Ministerului de Razboi. In vederea acestui scop, societatea inca din timp de pace va fi astfel organizata pentru ca trecerea pe picior de razboi sa se faca cu cea mai mare inlesnire.
In vederea acestui scop, societatea inca din timp de pace va fi astfel organizata pentru ca trecerea pe picior de razboi sa se faca cu cea mai mare inlesnire.
Organizarea, functionarea si administrarea societatii pentru tot acest timp se va face potrivit unui regulament ce se va intocmi de catre Ministerul de Razboi in unire cu Societatea.

Art.27 – Judetele si comunele sunt indatorate sa asigure intretinerea si paza mormintelor si cimitirelor de razboi, cat si a tuturor lucrarilor comemorative situate pe teritoriile lor.
Catre acest sfasit, judetele vor ingriji ca la toate cimitirele de eroi din comunele rurale ce se vor indica de catre societatea ”Cultul Eroilor” sa numeasca paznici (custozi) si sa execute prin serviciile tehnice respective trebuincioasele lucrari pentru intocmirea cimitirelor, imprejmuiriloe si constructiunilor.

Art.28 – Intretinerea si paza mormintelor si cimitielor de razboi din comunele urbane cad in sarcina primariilor si garnizoanelor respective. Pentru acoperirea cheltuielilor necesare acestor lucrari, primariile comunelor urbane vor forma un fond social ce se va aduna dintr-o cota de 10% asupra sumalor atribuite prin Art.9 din legea impozitelor pe spectacole din 28 Martie 1926.
Aceste sume se vor evalua si aloca anual in bugetele judetelor si comunelor urbane la articole spectacole.
Daca judetele si comunele urbane vor omite a aloca aceste sume in bugetul lor, Ministerul de Interne le va trece din oficiu, luand drept baza incasarile exercitiului precedent.
Supraveghere si administrarea acestui fond se va face de un comitet compus din cate un reprezentant al comunei, bisericii, scoalei, armatei si Societatea ”Cultul Eroilor”.
In caz cand fondurile aratate mai sus ale unei comune nu vor fi suficiente pentru efectuarea lucrarilor, Societatea ”Cultul Eroilor ” este obligata sa contribuie cu diferenta necesara pentru executarea acestor lucrari.
Garnizoanele vor conlucra la opera de cinstire a celor cazuti, dand cel mai larg sprijin din partea lor comunelor si organelor Societatii ”Cultul Eroilor”.

Art.29 – Deasemenea toate comunele in unire cu Societatea ”Cultul Eroilor” vor aduce cat mai neintarziat la inndeplinire prevederile art. 11 privitoare la intocmirea ”Cartii de Aur” respective.


CAPITOLUL VI
SANCTIUNI SI PENALITATI

Art.30 – Se vor pedepsi cu amenzi de la 200 – 25000 lei urmatoarele infractiuni:
a) Stramutarea mormintelor de razboi fara autorizatia Societatii ”Cultul Eroilor”;
b) Murdarirea lucrarilor comemorative ale razboiului, semnelor funerare, monumentelor si a oricaror constructii si instalatiuni din cimitirele de razboi aratate la Cap.I din lege;
c) Introducerea animalelor in cimitire pentru pascut sau adapostit;
d) Nesupravegherea animalelor si lasarea lor libera, cauzandu-se astfel murdarirea sau deteriorarea lucrarilor comemorative, semnelor funerare, monumentelor, constructiunilor, instalatiunilor si plantatiunilor din cimitirele de razboi aratate la Cap.I din lege.
Amenzile prevazute mai sus in caz de insolvabilitate se vor transforma in inchisoare, potrivit dispozitiunilor din codul penal.
In afara de sanctiunile penale, inculpatul va putea fi condamnat si la despagubiri daca Societatea ”Cultul Eroilor” se va constitui parte civila si va dovedi prejudiciul suferit.
Aceste infractiuni se vor constata de catre toti ofiterii de politie judiciara prin proces-verbal, ce se vor inainta de urgenta judecatorului de ocol respectiv.
Acesta va judeca conform regulilor sale de competenta in materie penala, citand din oficiu pe contravenient si Societatea”Cultul Eroilor”, comitetul central, Bucuresti, in calitate de parte civila.

Art.31 – Orice profanare, distrugere sau vatamare a lucrarilor comemorative, semnelor funerare, mormintelor, monumentelor, constructiunilor, pantatiunilor etc. cari potrivit Art.4 din lege sunt declarate ca monumente publice, este calificata ca delict si se vor pedepsi cu inchisoare dela 15 zile la 2 ani si cu amenda de la 1000 lei la 10000 lei, fara prejudiciul despagubirilor pentru daune le ce vor fi cauzate Societatii ”Cultul Eroilor”. Infractiunile prevazute in prezentul capitol se vor judeca de urgenta si cu precadere.


CAPITOLUL VII
DISPOZITIUNI TRANZITORII SI FINALE

Art.32 – Toate dispozitiunile contrare legii de fata sunt si raman abrogate. Decretele legii No.4.106/1919 si No.1.693 din 1920, cat si legea pentru cinstirea eroilor cazuti din August1920, se abroga.

Art.33 – Prezenta lege intra in vigoare la 15 zile dupa promulgare.

Aceasta lege s’a votat de Adunarea deputatilor in sedinta de la 15 aprilie 1927 si s’a adoptat cu unanimitate de una suta douazeci si cinci voturi.

Vicepresedinte Secretar
V. Chiorescu Toma Radulescu

Aceasta lege s’a votat de senat in sedinta de la 19 Mai anul1927 si s’a adoptat cu majoritate de una suta unsprezece voturi si contra unu.

Presedinte general Secretar
C. Coanda M. Radulescu

Promulgam aceasta lege si ordonam ca ea sa fie investia cu sigiliul statului si publicata in Monitorul Oficial.

Dat la 31 Mai 1927


FERDINAND I

Ministrul de Razboi Ministrul Justitiei
Gen. L. Mircescu T. Cudalbu

Text cules de Locotenent-colonel (rz.) Tudorel Călin