A.N.C.E."R.M." - Filiala Judeţeană Constanţa

Propunere in Parlamentul Romaniei - 2003

LEGE
PRIVIND REGIMUL MORMINTELOR, CIMITIRELOR SI OPERELOR
COMEMORATIVE DE RAZBOI SI INFIINTAREA SOCIETATILOR NATIONALE
PENTRU CINSTIREA ERORILOR
CAPITOLUL I
Societatea Nationala pentru Cinstirea Eroilor

Art.1 – Prin prezenta lege se infiinteaza Societatea Nationala pentru Cinstirea Eroilor. Societatea Nationala pentru Cinstirea Eroilor se constituie ca o institutie publica, apolitica, avand personalitate juridica, fara scop lucrativ, cu filiale in intreaga tara si cu sediul central in Bucuresti.

Art.2 – La indeplinirea obiectivelor societatii participa: Parlamentul, Guvernul Romaniei, cultele religioase, prefecturile, Consiliile Judetene, primariile si Consiliile Locale, armata, jandarmeria, partidele politice, asociatii si uniuni politice si apolitice precum si alte institutii nenominalizate.

Art.3 – Pentru infaptuirea scopului sau societatea are urmatoarele atributii:
a) identificarea tuturor mormintelor de eroi situate pe teritoriul roman, ingrijirea, conservarea si restaurarea lor;
b) atragerea in Societate a tuturor cetatenilor romani sau de alta cetatenie, din tara sau din afara tarii, care doresc sa sprijine moral si material Societatea Nationala pentru Cinstirea Eroilor;
c) gruparea mormintelor de eroi in grupuri funerare, cimitire, mausolee, cripte comune etc., pentru o mai buna ingrijire si pastrare;
d) amenajarea si construirea altor obiectice, menite a cinsti memoria celor cazuti pentru inaltarea si intregirea neamului, pentru pastrarea fiintei nationale;
e) organizarea de serbari, comemorari si ceremonii cu onoruri nationale, religioase si militare;
f) inaintarea de propuneri catre organele de drept privind acordarea numelor de eroi localitatilor, strazilor, pietelor, institutiilor, unitatilor militare, navelor;
g) cultivarea in randul opiniei publice a respectului pentru amintirea celor ce s-au jertfit pentru Romania de-a lungul istoriei sale – prin publicatii, conferinte, actiuni, insigne, embleme;
h) atragerea de sponsori si strangerea de fonduri, altele decat cele de la Bugetului Statului, pentru realizarea scopurilor Societatii;
i) colaborarea cu alte societati si asociatii similare din strainatate, cu ambasadele si consulatele straine care au eroi si monumente pe teritoriul Romaniei sau detin cimitire si monumente de eroi romani pe teritoriul lor;
j) gestionarea patrimoniului Societatii;

Art.4 – Pentru preluarea patrimoniului existent de catre Societatea Nationala pentru Cinstirea Eroilor se vor constitui comisii de inventariere, evaluare, normare, apreciere si detaliere la nivelul fiecarui Consiliu Judetean, in care vor fi cuprinse persoane cu atributii si calificarea necesara (arhitecti, ingineri constructori, juristi, economisti, cadre militare, alti specialisti) care vor intocmi si finaliza actele necesare.

Art.5 – Organizarea Societatii Nationale pentru Cinstirea Eroilor va fi efectuata in termen de trei luni de la publicarea legii iar inventarierea si preluarea patrimoniului se vor definitiva in termen de sase luni de la constituirea structurii organizatorice a Societatii.

Art.6 – Consiliul National de Conducere al Societatii Nationale pentru Cinstirea Eroilor este format din:
a) Membrii de drept:
- Presedintele Romaniei – presedinte de onoare;
- Ministrul Apararii Nationale – presedintele Societatii Nationale pentru Cinstirea Eroilor;
- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane;
- Conducatorii cultelor recunoscute oficial;
- Ministrul de Interne;
- Ministrul Culturii si Cultelor;
- Ministerul Educatiei Nationale;
- Ministrul Finantelor Publice;
- Directorul Serviciului Roman de Informatii;
- Seful Statului Major General;
- Sefii armelor;
- Inspectorul General al Politiei Romane;
- Rectorul Universitatii din Bucuresti;
- Directorul Muzeului National de Istorie;
- Directorul Muzeului Militar Central;
- Presedintele Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi;
- Presedintele Uniunii Nationale a Cadrelor Militare in rezerva si in retragere.
b) Membri eligibili:
- Sapte generali sau ofiteri superiori, veterani de razboi sau cadre militare in rezerva sau retragere;
- Un istoric, profesor universitar;
- Un arhitect, profesor universitar.

Art.7 - Societatea Nationala pentru Cinstirea Eroilor va avea Consilii de Conducere in fiecare judet al tarii. Consiliul de Conducere la nivel judetean se va compune din:
a) Membri de drept:
- Generalul sau ofiterul superior in activitate cu gradul cel mai inalt – presedintele Consiliului de Conducere judetean;
- Prefectul – presedinte de onoare al Consiliului de Conducere judetean;
- Presedintele Consiliului Judetean;
- Primarul municipiului resedinta de judet;
- Cel mai inalt ierarh al Biserii Ortodoxe Romane;
- Cei mai inalti reprezentanti ai cultelor recunoscute oficial;
- Seful Directiei judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National;
- Inspectorul General al Inspectoratului Judetean de Invatamant;
- Comandantii unitatilor militare din judet;
- Inspectorul sef al Inspectoratului Judetean de Politie;
b) Membri eligibili:
- Cinci veterani de razboi sau cadre militare in rezerva sau in retragere;
- Un istoric, profesor universitar sau profesor gradul I, in cazul in care nu exista Universitate in judet;
- Un arhitect, profesor universitar sau profesor gradul I, in cazul in care nu exista Universitate in judet.

Art.8 – Structura organizatorica, conditiile in care isi desfasoara activitatea, precum si modul de primire a membrilor in Societatea Nationala pentru Cinstirea Eroilor se vor stabili prin statut.
Statutul Societatii, elaborat de catre Ministerul Apararii Nationale in colaborare cu Societatea Nationala pentru Cinstirea Eroilor, va fi prezentat Guvernului in termen de 30 de zile de la data publicarii acestei legi si va fi aprobat de acesta in sedinta ordinara.

Art.9 – Toate functiile salarizate ale Societatii se vor nominaliza in organigramele Guvernului, respectiv de prefecturi si Consiliile Locale, salarizarea asigurandu-se de catre aceste institutii.

Art.10 – Societatea are emblema proprie, insigna si stampila cu efigie proprie, unica.


CAPITOLUL II
Finantare, facilitati

Art.11 – Societatea Nationala pentru Cinstirea Eroilor se finanteaza de la Bugetul de Stat, bugetele locale si prin sponsorizari.
In acest scop, in Bugetul de Stat si in bugetele locale se vor prevdea fonduri pentru subventionarea Societatii.

Art.12 – Paza obiectivelor pendinte Societatii se executa de catre Corpul Gardienilor Publici, politie, jandarmerie si armata la cererea Societatii.

Art.13 – Actele de procedura juridica sau notariala, vanzari – cumparari, conventii, donatii, legate etc., sunt scutite de taxe si impozite.

Art.14 – Societatea Nationala pentru Cinstirea Eroilor este scutita de taxe si impozite catre stat.

Art.15 – Societatea va duce la indeplinirea lucrarilor incredintate cu sprijinul Ministerului Apararii Nationale si al Ministerului de Interne (transport, mana de lucru, materiale etc.) sau prin angajarea de societati comerciale si persoane fizice.

Art.16 – Sediile cancelariilor si comitetelor locale se vor asigura gratuit de catre Consiliile Locale.

Art.17 – Societatea Nationala pentru Cinstirea Eroilor poate fi sponsorizata atat de persoane fizice cat si de persoane juridice.


CAPITOLUL III
Eroii si mormintele de eroi

Art.18 – Sunt eroi toti ostasii, fara deosebire de sex, apartenenta politica, origine etnica sau religie – cazuti in lupta sau pe timpul si din cauza Razboiului pentru Independenta Romaniei, celor doua razboaie mondiale, Revolutiei din Decembrie 1989 sau la datorie pe timp de pace.

Art.19 – Mormintele tuturor erorilor cazuti si inhumati pe teritoriul roman, precum si ale erorilor romani cazuti si inhumati pe teritoriu strain sunt “morminte de eroi”. Mai multe morminte la un loc formeaza “grupuri funerare de eroi” sau “cimitire de eroi”.

Art.20 – Sunt asimilate mormintelor de eroi si:
a) mormintele cercetasilor, surorilor de caritate, oricaror persoane civile care au indeplinit un serviciu comandat, la oricare din formatiunile armatei sau puse la dispozitia acesteia si a trupelor Ministerului de Interne;
b) mormintele oricaror cetateni care au cazut punandu-se benevol in serviciul patriei.

Art.21 – Mormintele ostasilor supusi ai fostelor state beligerante – amice si inamice – situate pe teritoriul roman se vor bucura de acelasi regim ca si mormintele nationale, sub conditia reciprocitatii.
Sunt asimilate acestora si mormintele prizonierilor si internatilor civili de razboi ai acelor state.

Art.22 – Pentru o mai buna ingrijire si pastrare, mormintele de eroi se pot grupa in cimitire, grupuri funerare, mausolee sau cripte comune.

Art.23 – Toate mormintele de eroi situate pe teritoriu roman sunt considerate monumente publice, fie ca se gasesc izolate fie ca sunt grupate, si sunt ocrotite de lege. Aceste monumente nu intra sub incidenta Legii nr. 422/2001 pentru protejarea monumentelor istorice.

Art.24 – Edificiile (morminte, osuare, cruci, troite, placi comemorative, capele militare) sau orice alte constructii sau lucrari care s-au infaptuit sau se vor infaptui pentru comemorarea acelor eroi cazuti in Razboiul pentru Independenta Romaniei, cele doua razboaie mondiale si in Revolutia din Decembrie 1989 sunt considerate monumente publice, fie ca se gasesc izolate fie ca sunt grupate, si sunt ocrotite de lege. Aceste monumente nu intra sub incidenta Legii nr. 422/2001 pentru protejarea monumentelor istorice.

Art.25 – Opera de ingrijire, infrumusetare si pastrare a mormintelor de eroi si a celorlalte edificii are un caracter perpetuu si se stabileste in grija Societatii Nationale pentru Cinstirea Eroilor, la care trebuie sa-si aduca contributia efectiva administratia locala, scolile, armata, trupele Ministerului de Interne, Biserica.

Art.26 – Mormintele de eroi in cimitire de eroi sau grupuri funerare nu pot fi stramutate sau desfiintate fara avizul Societatii Nationale pentru Cinstirea Eroilor, sub sanctiunile prevazute in Capitolul VI al prezentei legi.

Art.27 – Avizul pentru stramutare se va da:
a) dintr-un judet in altul sau in afara granitelor tarii – de catre conducerea Societatii Nationale pentru Cinstirea Eroilor;
b) in cadrul judetului, dintr-o localitate in alta – de catre conducerea filialei judetene a Societatii Nationale pentru Cinstirea Eroilor;
c) in cadrul localitatilor – de catre conducerea filialei locale a Societatii Nationale pentru Cinstirea Eroilor.

Art.28 – Avizul se va da la cererea familiilor, in situatia in care se doreste stramutarea in cavouri familiale, sau la cererea unor institutii ori filiale ale Societatii Nationale pentru Cinstirea Eroilor in vederea completarii, amenajarii altor cimitire, grupuri funerare etc, cu conditia amenajarii corespunzatoare a locurilor unde se face stramutarea.

Art.29 – Ridicarea oricaror opere comemorative de razboi pentru glorificarea eroilor si eroismului se va face cu avizul Societatii Nationale pentru Cinstirea Eroilor si aprobarea serviciilor de specialitate ale Consiliilor Locale.

Art.30 – Ridicarea operelor comemorative straine pe teritoriul Romaniei se va face cu aprobarea Guvernului si avizul Societatii Ntionale pentru Cinstirea Eroilor.


CAPITOLUL IV
Comemorarea eroilor cazuti

Art.32 – Comemorarea eroilor cazuti in razboi se va face in fiecare an in ziua “INALTARII DOMNULUI”, care este decretata Sarbatoare Nationala sub denumirea “ZIUA EROILOR”.

Art.33 – ZIUA EROILOR se va sarbatori in tot cuprinsul tarii prin organizarea de:
- Te-Deum-uri;
- Procesiuni si serbari;
- Ceremonii militare cu depuneri de coroane de flori si defilari la Mormantul Eroului Necunoscut, la cimitirele si mormintele de eroi.
La aceste manifestari vor participa autoritatile centrale si locale, armata, Ministerul de Interne, scolile, Biserica, partidele politice, Asociatia Nationala a Veteranilor de Razboi si Uniunea Nationala a Cadrelor Militare in rezerva si in retragere.

Art.34 – Programul festivitatilor nationale se aproba de catre Guvernul Romaniei, conform propunerii Societatii Nationale pentru Cinstirea Eroilor. Programul festivitatilor locale se aproba de catre autoritatile administratiei publice locale, conform propunerilor filialelor locale ale Societatii nationale pentru Cinstirea Eroilor.

Art.35 – Pentru cinstirea celor cazuti si comemorarea actelor de eroism national, prin grija Societatii Nationale pentru Cinstirea Eroilor se vor construi monumente si placu comemorative in toate localitatile tarii, stimulandu-se in acest scop initiativa locala si particulara.

Art.36 – In fiecare localitate, la primarie, se va intocmi o “Carte de Aur” in care se vor inscrie:
a) numele tuturor ostasilor cazuti pe front, care s-au nascut sau au locuit in localitatea respectiva;
b) numele tuturor cetatenilor care au cazut din cauza violentelor comise de inamic, ei fiind in exercitiul functiunilor sau facandu-si datoria de cetateni catre tara;
c) numele tuturor invalizilor si veteranilor de razboi care s-au nascut sau au locuit in acea localitate, indiferent daca au decedat sau mai sunt in viata;
d) numele tuturor eroilor cazuti in Revolutia din Decembrie 1989 – nascuti sau cazuti pe teritoriul localitatii respective.
“Cartea de Aur” va fi pastrata la loc de cinste in primaria localitatii si va fi la dispozitia locuitorilor.
Norma de pastrare si formatul se fixeaza de catre Societatea Nationala pentru Cinstirea Eroilor.
Pentru romanii cazuti in strainatate, “Cartea de Aur” se pastreaza la ambasadele sau consulatele romane.


CAPITOLUL V
Suprafetele de teren necesare mormintelor de eroi
si lucrarilor comemorative

Art.37 – Toate suprafetele de teren pe care sunt amplasate in prezent morminte, grupuri funerare, osuare, mausolee, cimitire de eroi sau lucrari comemorative, ridicate pentru cinstirea celor cazuti si a eroismului national, vor fi trecute in administrarea Societatii Nationale pentru Cinstirea Eroilor.

Art.38 – Pentru realizarea de noi cimitire, grupuri funerare, mausolee, osuare, cripte comune si morminte, Consiliile Locale vor asigura suprafetele de teren necesare, in intravilan sau extravilan, trecandu-le in administrarea Societatii Nationale pentru Cinstirea Eroilor.

Art.39 – Toate constructiile si lucrarile existente sau realizate in viitor pe suprafetele de teren prevazute de art. 36 si 37 sunt in administrarea si ingrijirea Societatii Nationale pentru Cinstirea Eroilor: imprejmuire, pomi, instalatii de iluminat, troite, cruci, morminte, placi comemorative si alte insemne, osuare, cripte comune sau individuale, capele militare, cladiri pentru personalul de ingrijire, cai de acces la drumurile publice, armament de epoca, sculpturi etc.

Art.40 – Tot in interes public, suprafetele de teren, constructiile si lucrarile existente pe ele (prevazute la art. 36, 37, 38) nu pot fi transferate, demolate, transformate, stramutate decat cu avizul conducerii Societatii Nationale pentru Cinstirea Eroilor.


CAPITOLUL VI
Sanctiuni

Art.41 – Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 la 100.000.000 lei: a) construirea, restaurarea, stramutarea sau modificarea operelor comemorative sau mormintelor de eroi fara aprobarea si avizele prevazute in prezenta lege;
b) impiedicarea sub orice forma a executarii lucrarilor de ingrijire, reparatii si restaurare a mormintelor si monumentelor de eroi;
c) deteriorarea, din culpa, a operelor comemorative de razboi, a semnelor funerare, mormintelor de eroi precum si a oricaror constructii din cimitirele de eroi;
d) efectuarea neautorizata de inscriptii, semnaturi sau desene pe operele comemorative de razboi, sau celelalte constructii prevazute la Art.36, 37, 38;
e) introducerea in cimitirele de eori a animalelor pentru pascut sau adapostire;
f) efectuarea oricaror lucrari in incinta obiectivelor pendinte, fara aprobarea Societatii Nationale pentru Cinstirea Eroilor;
g) depozitarea oricaror materiale in incinta obiectivelor pendinte, fara aprobarea Societatii Nationale pentru Cinstirea Eroilor;
h) depozitarea gunoaielor in incinta ori la o distanta mai mica de 100m de obiectivele prevazute la Art.36, 37, 38.

Art.42 – Constituie infractiuni si se pedepsesc conform Codului Penal:
a) deshumarea eroilor din cimitire, grupuri funerare fara autorizatie;
b) profanarea prin inscriptii triviale ori cuvinte ofensatoare a mormintelor si operelor comemorative de eroi;
c) deteriorarea cu rea vointa sau distrugerea oricaror lucrari prevazute la Art.36, 37, 38;
d) inhumarea persoanelor civile sau militare in perimetrul cimitirelor sau grupurilor funerare de eroi, fara autorizatia Societatii Nationale pentru Cinstirea Eroilor.

Art.43 – Aplicarea amenzilor se va face de catre organele locale ale administratiei publice, politie si corpul gardienilor publici.


CAPITOLUL VII
Dispozitii finale si tranzitorii

Art.44 – In situatii exceptionale sau de razboi, intreaga Societate Nationala pentru Cinstirea Eroilor va trece la dispozitia Ministerului Apararii Nationale. Organizarea si functionarea in aceste conditii se va face potrivit unui regulament ce va fi intocmit de Ministerul Apararii Nationale impreuna cu Societate.

Art.45 – Decretul 117/1975 si Legea 48/1995 se aproga.
Expunere de motive

Intr-o tara cu o istorie milenara, cu o istorie glorioasa, marcata de atatea framantari, de permanente lupte pentru existenta, de nenumarate acte de eroism, care poate fi acea resursa care sa o impinga spre liman intr-un moment de cumpana ca cel pe care-l strabate astazi?

Unul dintre raspunsuri este redesteptarea adevaratului patriotism. Un cuvant afectat si el, de perioada comunismului. Patriotismul, insemnand cunoasterea istoriei Romaniei si a faptelor eroice ale ostasilor romani nu trebuie si nu poate fi un sentiment retrograd. Respectul acordat gestului acestor oameni simpli care, pentru o cauza pe care au considerat-o ca fiind si a lor, au fost gata sa moara. Si multi au cazut pentru ca Romania sa existe astazi.

Ce ar fi fost Romania fara cei care au cazut, pe malul Dunarii si in Bulgaria, pentru obtinerea Independentei? Cum s-ar fi dezvoltat Romania fara milioanele de ostasi si cetateni care au murit pentru Unire si Romania Mare? Ar mai fi existat statul roman daca Armata Romana nu ar fi facut minuni de eroism in al doilea razboi mondial? Este simplu sa profiti astazi in urma jertfei milioanelor de romani si sa consideri patriotismul un sentiment depasit, care nu isi mai are locul in lumea moderna.

Dar cunoasterea trecutului si respectarea celor care au auvut curajul sa faca ceea ce putini sunt capabili sa faca, adica sa moara pentru ca altii sa traiasca fericiti, ne poate oferi astazi credinta si speranta. Credinta ca Romania, asa cum a facut-o intotdeauna, va reusi sa razbata in noua lume. Speranta ca sacrificiile romanilor nu au fost zadarnice.

Acesta este motivul pentru care am decis sa reamintesc Parlamentului Romaniei, prin aceasta propunere legislativa, una dintre cele mai importante datorii: ingrijirea mormintelor erilor cazuti in razboaie si in Revolutia din Decembrie 1989.

Nu neg profesionalismul absolut indiscutabil al celor care muncesc la Ministerul Culturii si Cultelor pentru ingrijirea intregului patrimoniu cultural national, incluzand aici monumentele istorice.

Cred insa cu tarie ca, in permanenta este absolut necesar sa invatam din experienta trecutului. Si experienta perioadei interbelice, poate cea mai relevanta pentru ceea ce inseamna respect pentru eorii neamului, ne arata ca este mult mai eficient sa acorzi o atentie speciala, separata, monumentelor dedicate ostasilor.

De asemenea, trebuie sa invatam si din experienta altor state. Daca vom fi membri ai Comunitatii euro-atlantice, sa luam exemplu de la Statele Unite ale Americii sau de la Canada. Daca nazuim sa deram la Uniunea Europeana sa privim si spre Franta, Germania, Marea Britanie, Spania etc. Vom vedea cum isi cinstesc aceste state eroii. Este unul din motivele pentru ca propun prin acest proiect acordarea unei mult mai mari importante Zilei Eroilor, instituita deja prin Legea 48/1995.

In plus, aceasta opera de recunostinta are, asa cum spunea in 1919 generalul Artur Vaitoianu, atunci ministru de Razboi, “un inalt rol educativ pentru generatia actuala si cea viitoare si pentru a veni in ajutor initiativei private, pentru a completa, in fine pentru a infrumuseta aceste morminte ce se gasesc raspandite in teritoriul Romaniei Mari si a lumii intregi (…)”. De aceea cred ca infiintarea Societatii Nationale pentru Cinstirea Eroilor este o necesitate. Inaltele scopuri ale acestei legi vor fi atinse daca vom reusi sa implicam reprezentantii tuturor autoritatilor – administrative, religioase, culturale, militare – si din domeniul educatiei.

Mentionez faptul ca o serie de asociatii si organizatii nonguvernamentale precum: Asociatia Nationala a Veteranilor de Razboi, Uniunea Nationala a Cadrelor Militare in rezerva si in retragere, Liga Maistrilor Militari de marina, Liga Navala Romana, Asociatia Romana pentru propagarea istoriei aeronautice romane, Asociatia Nationala “Cultul Eroilor”, chiar in absenta legislatiei, au facut in ultimii 13 ani eforturi remarcabile pentru restaurarea, conservarea si construirea unor opere comemorative de razboi si intretinerea unor cimitire si morminte ale eroilor.

In acest fel cinstirea eroilor Romaniei nu va mai fi doar o actiune administrativa a unei directii din Ministerul Culturii si Cultelor, ci o actiune a intregii tari, prin reprezentantii sai. Este, cred, o datorie morala pe care o avem.Puiu Hasotti
Deputat PNL