General de Corp de Armată Artur Vaitoianu

Ministru de război General de Corp de Armată Artur Vaitoianu
Raportul domnului Ministru de război Maiestăţii Sale Regele
Sire,

Una dintre cele mai înalte datorii ce ni le impune timpul actual, este îngrijirea mormintelor eroilor căzuţi în război, morminte atât de preţioase neamului nostru.

În multe localităţi iniţiativa privată a făcut paşi măreţi.

Preoţi, învăţători, fruntaşii satelor, proprietari, intelectuali, bogaţi şi săraci se adună, se consfătuiesc şi iau hotărâri pentru cinstirea mormintelor sfinte.

Considerând ca această operă de recunoştinţă are un înalt rol educativ pentru generaţia actuală şi cea viitoare şi pentru a veni în ajutor iniţiativei private, pentru a o completa, în fine, pentru a înfrumuseţa aceste morminte ce se găsesc răspindite în teritoriul României Mari şi a lumii întregi, am luat hotărârea de a înfiinţa sub înalt patronajul M.S.Regina Maria societatea "Mormintele eroilor căzuţi în război".

Pentru ca societatea să-şi atingă scopul am întocmit alăturat un proiect de decret–lege prin care i se recunoaşte calitatea de persoană morală.

Dacă şi Maiestatea Voastră aprobă acet proiect de decret-lege, încuviinţat şi de Consiliul de miniştri prin jurnalul Nr.2.183, cu cel mai profund respect, O rog să binevoiască a-l semna.

Sunt, cu cel mai profund respect, Sire,

Al Maiestăţii Voastre
Prea plecat şi supus servitor,
Ministru de război

General de Corp de Armată
Artur Vaitoianu

Nr. 1.899, 1919 Septembrie 12

Text cules de Locotenent-colonel (rz.) Tudorel Călin