Filiala Judeţeană Constanţa

Am plăcerea să vă salut!

- Cuvânt introductiv -

Vă salut pe dumneavoastră, cititorii, în nume personal, dar și în al celor câțiva entuziaști voluntari care au contribuit și contribuie la realizarea acestui website. Numele lor le veți găsi în semnăturile ce și le-au pus pe materialele postate aici. În viitor, oricine a înțeles tema acestui site care aparține Filialei Județene Constanța(F.J.C.) a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”(A.N.C.E.„R.M”.), indiferent în ce colț al lumii se află și ce naționalitate poartă, dar a aderat sufletește la simbolul tricolorului românesc, este bine primit în acest spațiu și în Asociația noastră.

Tema site-ului cred că se deduce foarte ușor din pagina de început a acestuia, de aceea nu mă hazardez în vreo definiție pretențioasă, știind că cititorii sunt oricând mai deștepți decât autorul.

Dezideratul este de a scoate din colbul timpului și implicit al uitării valori ale acțiunii umane, de a le reliefa și pe cele actuale, participând în acest fel la a pune și noi, în felul nostru, o „mărgică” la tezaurul culturii române. În accepțiunea mea, și probabil a multora dintre dvs., eroi (valori umane) sunt și cei care străbat cu demnitate vicisitudinile vremii. Chiar și pe cele prezente!

Atât în Asociație cît și în acest spațiu virtual veți găsi mulți militari activi și în rezervă (retragere), dar nu este un domeniu exclusiv militar. Sunt bineveniți oameni din toate mediile sociale. Aceștia sunt mai mulți din „deformațiune profesională”-apărarea patriei. Însă, apărarea patriei trebuie, din motive obiective, să o facem toți componenții acestei națiuni indiferent de etnie, iar aceasta începe prin a milita pentru pace pe toate căile posibile. Nu e o noutate în a vă spune că greul războiului nu-l suportă cei ce-l provoacă, ci cei care-l duc. Nu mai există un anume aliniament al greului. Acesta-i peste tot, iar greul cel mai greu, material și sufletesc, l-au suportat, îl suportă și îl vor suporta mamele, nevestele și copiii combatanților. Din păcate vedem și azi dramele din jurul ostașilor aduși „între patru scânduri” din teatre de război de aiurea. De aceea acele batalioane române trebuie să rămână în spirit doar cu frunze și flori. Suportul obiectiv a ceea ce am zis anterior este faptul că poporul român nu se poate „mândri” cu teritorii cucerite. Avem vocația păcii iar aceasta nu vine din cer!

Sper ca materialele postate pe acest site să cultive și o veche zicală: „a fi om între oameni”, cu obligația oricăruia dintre noi de a participa pentru a fi o națiune între națiuni. Mulți confundă ordinea și disciplina cu civilizația. Nu! Civilizația este o mulțime cu mult mai multe elemente. Ierarhizarea civilizațiilor unor popoare este uneori artificială. Sunt civilizații dispărute care portă cu ele enigme încă de nedescifrat. O societate civilizată este aceea care asigură posibilitatea câtor mai mulți componenți ai ei să-și realizeze traiul material și spiritual la stanardul de viață adecvat epocii. Dacă pe ici pe colo mai șchiopătăm la acest capitol, nu cred că avem motive de a nu ne mândri că aparținem la un anume spațiu de civilizație multimilenară dezvoltat, în conlucrare cu băștinașii şi de etniile ce au trecut sau care s-au stabilit pe aceste tertitorii.

Asociația este eminamente apolitică, implicit și site-ul. În consecință și materialele trimise spre publicare trebuie să aibă același caracter. Vă mulțumesc pentru înțelegere! Un alt motiv de a vă mulțumi ar fi dacă vă veți strădui să folosiți o limbă română cât mai curată. Greșeli mai facem, dar să nu fie din cele de „prețiozitate”. Și tot la acest capitol se înscrie și faptul că toată desfășurarea de construcție și menținere a acestui spațiu virtual este voluntară. Sponsorii, cărora le mulțumim și le vom mulțumi, ne ajută la realizarea activităților în teren.

Mai subliniez faptul că tematica site-ului este axată cu predilecție spațiului dobrogean. Asta nu înseamnă că ne dezicem de afirmația de la începutul articolului despre colaborare. O vom face cu asociații (organizații) cât și cu persoane particulare de oriunde. De asemenea, pentru cursivitatea discursului scris sau verbal pentru Filiala Județeană Constanța a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” vom folosi expresia generică: „Cultul Eroilor” - Constanţa

Îmi cer scuze autorilor diferitelor materiale pe care le vom adăuga în acest spațiu în scopul completării anumitor subiecte, dar cărora din motive reale nu le putem cere încuviințarea.

Închei prin a vă ura:

Bine ați venit în liniște și pace !

Comandor de aviație (rtr.) Oțelea Pavel